Florazon.net

Polityka Prywatności

Florazon stara się chronić prywatność danych osobowych. Poniżej znajduje się Polityka Prywatności i sposób, w jaki nasza firma zajmuje się danymi osobowymi klientów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszą Polityką prywatności, skontaktuj się z nami. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności w ogóle lub z jakimkolwiek odrębnym postanowieniem, nie korzystaj z usług Florazon.

1.1. Florazon wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do celów dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą (lub jak było to oczywiste z kontekstu).

1.2. Florazon wykopuje tylko te dane osobowe, które konkretnie i dobrowolnie podał podmiot danych osobowych (na przykład imię i nazwisko nadawcy, adres odbiorcy, numery telefonów, adres e-mail nadawcy itp.).

1.3. Florazon wykopuje minimum danych osobowych potrzebnych do poprawnej i jakościowej realizacji zamówienia. W jakikolwiek sposób firma używa specjalnych znaków, gdy żąda opcjonalnych informacji o podmiocie danych osobowych.

1.4. Wszystkie płatności online na stronie internetowej są dokonywane na bezpiecznej stronie usługi płatniczej. Florazon przesyła do serwisu płatniczego następujące informacje: numer zamówienia i kwotę do zapłaty. Florazon może otrzymywać od usług płatniczych następujące informacje na temat danych osobowych: identyfikator transakcji, kwota transakcji, status transakcji, data transakcji i inne informacje techniczne związane z tą transakcją. Informacje te są uzyskiwane przez Florazon wyłącznie w celu automatyzacji i przyspieszenia przetwarzania zamówień. Usługi płatnicze przekazują informacje do Florazon za pomocą szyfrowania SSL przy użyciu stabilnej kryptografii.

1.5. Oprócz danych osobowych, uzyskanych od podmiotów danych osobowych, Florazon automatycznie wykopuje niektóre informacje podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub wymiany wiadomości e-mail z Florazon takie zautomatyzowane technologie mogą obejmować "Pliki cookie" i logi serwera www w celu zbierania adresów IP, danych o systemie operacyjnym i typie przeglądarki używanej przez odwiedzającego, a także inne informacje techniczne. Informacje te pozwalają Florazon lepiej zrozumieć i poprawić łatwość korzystania z witryny sieci web, a także zmierzyć skuteczność działań marketingowych.

1.5.1. Statystyki osób odwiedzających stronę internetową mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie do analizy kampanii reklamowych i innych rodzajów analiz statystycznych. Te informacje statystyczne dotyczące odwiedzających witrynę internetową nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy fizyczne, numery telefonów itp., z wyjątkiem adresów IP.

1.6. Wszystkie pozytywne recenzje, komentarze i skargi dotyczące firmy Florazon złożone w specjalnie wyznaczonych miejscach na stronie internetowej wraz z nazwiskami ich autorów są przedmiotem informacji publicznej, mogą być przeglądane przez każdego odwiedzającego stronę internetową i mogą być wykorzystywane do reklamy Florazon.

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych.

2.1. Florazon stosuje konwencjonalne standardy technologicznej i operacyjnej ochrony informacji i danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

2.2. Florazon gwarantuje bezpieczeństwo i poufność wszelkich informacji otrzymanych od podmiotu danych osobowych podczas przetwarzania i realizacji zamówień. Nie dotyczy to przypadków nielegalnego posiadania danych osobowych przez osoby trzecie; w takich przypadkach Florazon zrzeka się odpowiedzialności.

2.3. Florazon zapewnia dostęp do danych osobowych Klientów tylko upoważnionym pracownikom i kontrahentom, którzy wyrazili zgodę na prywatność takich informacji i danych.

2.4. Florazon nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, przedmiot danych osobowych lub innych przypadków przewidzianych w niniejszej sekcji. Florazon rozumie wartość posiadanych danych osobowych i podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu ich ochrony.

2.5. Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Florazon są przesyłane za pomocą szyfrowania SSL przy użyciu stabilnej kryptografii.

2.6. Florazon zrzeka się odpowiedzialności, jeśli hasła do kont klientów staną się znane stronom trzecim poprzez dobrowolne lub mimowolne przekazanie informacji przez podmiot danych osobowych, utratę lub kradzież itp.

2.7. Florazon zrzeka się odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej (w tym ataków hakerów).​

2.8. Podmiot danych osobowych ma prawo w każdej chwili usunąć dane osobowe ze swojego konta.

Zmiany.

3.1. Florazon ma prawo do zmiany lub dostosowania niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie istotne zmiany w niniejszej polityce zostaną ogłoszone na stronie internetowej Florazon.